لیست قیمت آجیل و خشکبار تیر 1399 فروشگاه اینترنتی مای آجیل

تصویرمحصولقیمتافزودن به سبد خرید
آجیل 5 مغز - بسته 500 گرمی115,000 تومان
آجیل 7 مغز - بسته یک کیلویی172,000 تومان
آجیل چهار مغز - بسته 500 گرمی105,000 تومان
آجیل چهار مغز - بسته یک کیلویی210,000 تومان
آجیل شور اقتصادی-بسته 500 گرمی39,500 تومان
آجیل مخلوط شور - بسته 500 گرمی75,500 تومان
آلو زرد - بسته 700 گرمی23,500 تومان
آلو سیاه خشک - بسته 500 گرمی17,000 تومان
انجیر استهبان - بسته 500 گرمی55,500 تومان
انجیر استهبان ممتاز - بسته 500 گرمی60,000 تومان
انجیر کرمانشاهی - بسته 500 گرمی31,000 تومان
بادام زمینی شور با پوست - بسته 250 گرمی10,000 تومان
بادام زمینی شور غلافدار - بسته 500 گرمی20,000 تومان
بادام زمینی شور ممتاز بدون پوست - بسته 250 گرمی13,000 تومان
بادام سنگی ایرانی - بسته 250 گرمی16,500 تومان
بادام کاغذی خارجی خام - بسته 500 گرمی71,000 تومان
بادام کاغذی خام خارجی - بسته 250 گرمی35,500 تومان
بادام کاغذی خام ممتاز ایرانی با پوست - بسته 250 گرمی41,500 تومان
بادام کاغذی شور خارجی - بسته 500 گرمی71,000 تومان
بادام کاغذی شور خارجی با پوست - بسته 250 گرمی35,500 تومان
بادام کاغذی ممتاز ایرانی خام - بسته 500 گرمی83,000 تومان
بادام هندی زعفرانی - بسته 250 گرمی71,500 تومان
بادام هندی زعفرانی - بسته 500 گرمی143,000 تومان
برگه زردآلو - بسته 500 گرمی26,500 تومان
پسته اکبری ترش و شور - بسته 250 گرمی35,000 تومان
پسته اکبری خام - بسته 250 گرمی35,000 تومان
پسته اکبری خام - بسته 500 گرمی69,000 تومان
پسته اکبری خام دست چین - بسته 250 گرمی39,000 تومان
پسته اکبری خام ممتاز - بسته 250 گرمی44,000 تومان
پسته اکبری دست چین خام - بسته 500 گرمی73,500 تومان
پسته اکبری زعفرانی ممتاز - بسته 250 گرمی45,000 تومان
پسته اکبری شور - بسته 250 گرمی35,000 تومان
پسته اکبری شور - بسته 500 گرمی70,000 تومان
پسته اکبری شور و ترش - بسته 500 گرمی68,500 تومان
پسته اکبری ممتاز خام - بسته 500 گرمی87,000 تومان
پسته اکبری ممتاز زعفرانی - بسته 500 گرمی88,000 تومان
پسته خام فندقی - بسته 500 گرمی55,000 تومان
پسته عباسعلی خام - بسته 250 گرمی34,500 تومان
پسته عباسعلی شور - بسته 250 گرمی36,000 تومان
پسته عباسعلی شور - بسته 500 گرمی71,000 تومان
پسته عباسعلی نمکی - بسته 250 گرمی31,500 تومان
پسته فندقی خام - بسته 250 گرمی27,500 تومان
پسته فندقی زعفرانی - بسته 250 گرمی34,500 تومان
پسته فندقی زعفرانی - بسته 500 گرمی69,500 تومان
تخمه آفتابگردان شور - بسته 250 گرمی9,750 تومان
تخمه آفتابگردان نمکی - بسته 500 گرمی19,500 تومان
تخمه ژاپنی (جابانی) شور - بسته 250 گرمی10,500 تومان
تخمه ژاپنی شور - بسته 500 گرمی21,000 تومان
تخمه کدو شور - بسته 250 گرمی14,500 تومان
تخمه کدو شور - بسته 500 گرمی29,000 تومان
تخمه کدو شور ممتاز - بسته 250 گرمی19,000 تومان
تخمه کدو ممتاز شور - بسته 500 گرمی38,000 تومان
توت خشک - بسته 500 گرمی29,000 تومان
خلال بادام - بسته 100 گرمی18,000 تومان
خلال پسته ممتاز - بسته 100 گرمی39,000 تومان
دمنوش بابونه سحرخیز - بسته 12 عدی25,000 تومان
دمنوش بهارنارنج سحرخیز - بسته 12 عددی25,000 تومان
دمنوش جنسینگ سحرخیز - بسته 12 عددی34,000 تومان
دمنوش چای ترش سحرخیز - بسته 12 عددی25,000 تومان
دمنوش چای سبز سحرخیز - بسته 12 عددی25,000 تومان
دمنوش گل گاوزبان سحرخیز - بسته 12 عددی38,000 تومان
زعفران ممتاز - نیم مثقال30,000 تومان
زعفران ممتاز - یک مثقال60,000 تومان
سنجد - بسته 500 گرمی21,500 تومان
شکلات پشمکی - بسته یک کیلویی27,500 تومان
شکلات قهوه و میوه - بسته 500 گرمی13,500 تومان
شکلات قیفی سربن - بسته 350 گرمی26,000 تومان
عسل گون - بسته یک کیلویی66,000 تومان
فندق با پوست شور - بسته 500 گرمی35,500 تومان
فندق شور با پوست - بسته 250 گرمی17,850 تومان
قیسی - بسته 500 گرمی32,500 تومان
کشمش پلویی - بسته 500 گرمی15,500 تومان
کشمش سبز - بسته 250 گرمی10,000 تومان
کشمش سبز - بسته 500 گرمی20,000 تومان
کشمش سبز مرغوب - بسته 500 گرمی21,000 تومان
کشمش سبز ممتاز - بسته 500 گرمی22,500 تومان
گردو ایرانی - بسته 500 گرمی56,500 تومان
گردو ایرانی با پوست - بسته 250 گرمی28,250 تومان
گردو دامغان - بسته 500 گرمی40,500 تومان
گردو کاغذی خارجی با پوست - بسته 250 گرمی16,000 تومان
مغز بادام ایرانی خام - بسته 500 گرمی99,000 تومان
مغز بادام خام ایرانی - بسته 250 گرمی49,500 تومان
مغز بادام درختی شور خارجی - بسته 250 گرمی47,500 تومان
مغز بادام زمینی شور بدون غلاف - بسته 500 گرمی26,000 تومان
مغز فندق خام - بسته 250 گرمی39,500 تومان
مغز فندق خام - بسته 500 گرمی78,500 تومان
مغز فندق شور - بسته 250 گرمی38,000 تومان
مغز گردو ایرانی ممتاز - بسته 500 گرمی127,500 تومان
مغز گردو خورشتی ایرانی - بسته 250 گرمی39,000 تومان
مغز گردو خورشی ایرانی (اقتصادی) - بسته 250 گرمی40,250 تومان
مغز گردو ممتاز ایرانی - بسته 250 گرمی63,750 تومان
مویز ایرانی - بسته 250 گرمی10,000 تومان
مویز ایرانی - بسته 500 گرمی20,000 تومان
مویز بدون هسته خارجی - بسته 250 گرمی26,000 تومان
مویز خارجی بدون هسته - بسته 500 گرمی52,000 تومان
نخودچی بدون نمک -بسته 250 گرمی7,000 تومان
نخودچی خام - بسته 500 گرمی13,500 تومان
نخودچی شور - بسته 500 گرمی13,000 تومان
هسته زردآلو با پوست نمکی - بسته 500 گرمی24,000 تومان
هسته زردآلو شور با پوست - بسته 250 گرمی12,000 تومان