نقد و بررسی

آجیل شور محلی، طعم شور و ترش را در دل خود جای داده است. این آجیل از پسته ترش و شور محلی دامغان(پسته قرمز)، بادام کاغذی شور، فندق ترش، مغز بادام زمینی شور آستانه، نخودچی شور، تخمه جابونی و تخمه کدو شور محلی تشکیل شده است.
وجود پسته ترش و شور محلی دامغان و فندق ترش در کنار دیگر آجیل های شور، طعم متفاوت شور و ترش را برای این آجیل رقم زده است.