نقد و بررسی

بادام درختی محب از انواع بادام پوست کاغذی ایرانی می باشد و برای ترکیب در آجیل بسیار مناسب است.