نقد و بررسی

یکی از خوشمزه ترین برگه ها، برگه آلو هست که مزه ترش و جذابی دارد.