نقد و بررسی

این محصول شامل بهترین مغز بادام خارجی دستچین شور است که در بسته بندی ویژه و لوکس عرضه می گردد.