نقد و بررسی

یکی از دمنوش های آرامبخش، دمنوش بابونه است. این دمنوش با ترکیبات خود باعث بهبود دستگاه گوارش می شود و اشتهاآور است. دمنوش های گیاهی در واقع داروهای طبیعی هستند که گذشتگان ما از آنها استفاده می کردند. طبق تحقیقات و پژوهش های انجام شده مشخص گردید دمنوش بابونه به درمان بی خوابی و داشتن خوابی راحت کمک می کند.