نقد و بررسی

غنچه گل محمدی

غنچه گل محمدی در واقع غنچه از انواع گل رز یا سرخ است. طبع آن سرد و خشک بوده و مهمترین خاصیت آن آرامبخش بودن و تسسکیا اعصاب است. از این غنچه در دمنوش های خود می توانید استفاده کنید.