نقد و بررسی

مغز پسته دامغان بسیار سبز و خوش طعم بوده و کاملا خشک است. این مغز امساله و دست شکن است به همین علت مغزها کاملا سالم و بدون شکستگی می باشد.