نقد و بررسی

پسته احمدآقایی یکی از ارقام معروف پسته ایران است. این پسته بادامی شکل بوده و طعم و مزه دلپذیری دارد.