نقد و بررسی

یکی از طعم های متفاوت و خوشمزه و ترد پسته، تنوری هست. این مزه با ذائقه اکثر افراد سازگار است پس می توانید در مهمانی ها از آن استفاده کنید.