نقد و بررسی

پسته زعفرانی یکی از پسته های خوشمزه می باشد. این پسته با زعفران طبیعی طعم دار شده و از هیچ رنگی در فرآوری آن استفاده نشده است. نوع این پسته اکبری است.