نقد و بررسی

پسته کله قوچی یکی از گونه های پسته هست که شکل ظاهری گرد دارد. این پسته دارای مغز درشت و پر بوده و برای مهمانی لوکس مناسب است.