نقد و بررسی

پسته شور محلی بصورت کاملا محلی شور و بریان شده و طعم بینظیری دارد.