نقد و بررسی

مغز پسته شکسته در واقع مغزی است که بیشتر در شیرینی پزی ها و بستنی فروشی ها بصورت ریز شده یا برای پودر کردن استفاده می شود. این مغز پسته نسبت به مغز های سالم و دست شکن قیمت مناسب تری دارد.