نقد و بررسی

اگر بدنیال مغز گردوی ایرانی و خوش طعم میگردید می توانید با اطمینان این محصول را خریداری کنید. این مغز گردو رنگ  روشنی دارد و طعم آن نیز مناسب است.