نقد و بررسی

اگر بدنیال مغز گردوی سفید و خوش رنگ میگردید می توانید با اطمینان این محصول را خریداری کنید. این مغز گردو رنگ کاملا روشنی دارد و طعم آن نیز مناسب است.